Kajuh sem jaz!

Monodrama KAJUH SEM JAZ!

V petek, 8. Decembra 2023 ob 18. uri, smo ob zaključku Kajuhovega leta v Domu kulture Velenje premierno uprizorili predstavo Kajuh sem jaz!, ki predstavlja življenje in delo pesnika in narodnega heroja Karla Destovnika Kajuha. V monodrami v režiji Darka Nikolovskega, nas v Kajuhov svet popelje igralka Inti Šraj, kjer v zadnjih trenutkih pesnikovega življenja podoživimo njegove najpomembnejše trenutke in skozi njegove pesnitve dobimo vpogled v razmišljanja in doživljanje sveta tega velikega pesnika.
Ustvarjalci želimo predstavo pripeljati v 38 slovenskih občin, kot je bila v 38 izvodih natisnjena edina Kajuhova pesniška zbirka.

Napovednik za predstavo – Kajuh sem jaz!

Prestava Kajuh sem jaz! je bila premierno uprizorjena ob zaključku nacionalne obeležitve letošnjega Kajuhovega leta, ki ga je na pobudo Ministrstva za kulturo, kot poklon pesnikovi ustvarjalnosti in njegovi vlogi v kolektivni zavesti Slovencev, razglasila Vlada RS. S tem namenom je nastala tudi predstava, ki prikazuje pogled skozi oči avtorja Darka Nikolovskega, ki se na sodoben način pokloni pesniku in narodnemu heroju, ki je v Sloveniji pustil neizbrisen kulturni pečat.
Avtor, ki že leta raziskuje tematiko partizanstva ter jo širši javnosti predstavlja skozi glasbo in film, ideje partizanstva ločuje od zgodovinskega časa, jih nadgrajuje in prerašča v poziv kolektivnega povezovanja z vrednoto človečnosti. 

“Upava, da bodo lahko ljudje predstavo dojemali onkraj okvirjev v katerih je Kajuh deloval in bodo sprevideli, da gre za univerzalno brezčasno zgodbo. Zgodbo o posamezniku, ki se je boril za pravičnejšo družbo,” sta o predstavi povedala ustvarjalca Inti Šraj in Darko Nikolovski.

V sodobni reinterpretaciji idej in stališč, ki jih skozi Kajuhovo zgodbo komunicira predstava, vidimo družbene smernice za graditev boljšega, družbeno pravičnejšega sveta, obsodbo krivične ureditve, življenjsko vedrino, neomajno in svetlo vero v človeka, borbenost in iskrenost. To vrednote, ki so še danes najzvestejše pričevalke velike človečnosti in hkrati opogumljajoča spodbuda za prihodnost. Kajti Kajuh ni samo poosebljeni dokument časa, temveč izpovedovalec najgloblje in najbolj čiste, nadčloveške človečnosti.

Ženska interpretacija Kajuha, poudarja univerzalnost in sodobnost pesnikovega razmišljanja, ter s tem vključuje vsakega posameznika in posameznico. Kajuh pripada vsem!
Foto: Peter Žagar

Ženska interpretacija Kajuha kot poudarek univerzalnosti in vključevanja
 
Predstava ponazarja trenutek pred pesnikovo smrtjo, v katerem podoživimo njegovo življenje, skozi pripoved in izbor pesmi, ki nam nazorno vrisujejo njegovo razmišljanje in doživljanja sveta. To so pesmi, ki so klicale po kolektivni identifikaciji, to je poezija, ki je izrazito usmerjena v družbeni učinek.

Kajuha v predstavi doživeto upodablja igralka Inti Šraj, ki pravi, da jo je pesnik prevzel s svojo preprostostjo, ki nagovarja različne plasti ljudi: “Njegove pesmi so polne življenjskega naboja in kljub težkim temam v bralcu vedno puščajo kanček upanja – vero v boljši jutri, boljši čas, boljši svet.” Z izbiro ženske interpretacije ustvarjalci rušijo spolne stereotipe, ki pospešujejo, ohranjajo in prenašajo patriarhalno zaznamovanost medčloveških odnosov in širijo razredno hierarhijo moči na vsa področja življenja. Na ta način je idejna polarizacija med spoloma izničena in se nam razpira sodobna, inovativna percepcija posameznika. Nediskriminatorno s tem kliče k aktivnosti individuuma k prevzemu odgovornosti za lastno življenje in družbeno korist.

»Osebno verjamem, da obstajajo zgodbe, ki morajo biti povedane. So del naše preteklosti in hkrati del nas še danes. Pripovedovanje teh zgodb celi rane, širi obzorja in razumevanje, še posebej pa je njihovo sporočilo izjemno aktualno tudi danes. Pripovedovanje zgodb omogoča prenos znanja, izkušenj in vrednot iz ene generacije na drugo ter pomaga pri oblikovanju identitete in kolektivnega spomina skupnosti.« 
– Inti Šraj o predstavi Kajuh sem jaz!

Poleg vizualnega aspekta bo duh časa jasno orisovala tudi glasba za katero bo poskrbel Aljoša Saksida v sodelovanju z Združenim otroškim pevskim zborom mali kraški Kajuhovci in Tržaškim partizanskim pevskim zborom Pinko Tomažič, 

za eno pesem pa je svoj glas prispevala tudi Jadranka Juras.

Obsodba krivične ureditve sveta, življenjska vedrina, svetla vera v človeka, borbenost in iskrenost  v vsem tem je moč in lepota Kajuhove pesmi.

Premiera po letu in pol vztrajnega dela
Proces nastajanja predstave je bil dolgotrajen, saj se bo premiera zgodila po več kot letu in pol vztrajnega dela. Predstava nastaja predvsem s podporo posameznikov, ki so projekt podprli z nakupom majice Kajuh sem jaz!»Več kot 200 ljudi je kupilo majico za podporo projektu, kar potrjuje Kajuha kot ljudskega pesnika in željo ljudi, da se njegovo delo širi,« o nastajanju predstave pove Inti Šraj in dodaja, da za projekt niso dobili državne ali občinske finančne podpore, kar je delovni proces upočasnilo in otežilo, a jim je na koncu vseeno uspelo ustvariti vrhunsko predstavo.

Stopite z nami v stik

Rezervirajte predstavo

KAJUH SEM JAZ!
Režija: Darko Nikolovski
Igra: Inti Šraj
Glasba: Aljoša Saksida in Darko Nikolovski
Obdelava zvoka: Januš A. Luznar
Luč: Gregor Kuhar
Scenografija in kostumografija: Jernej Brajer
Video: Črt Piksi
Promo Video: Tea Grahek Lebar
Fotografije: Peter Žagar

Kajuhovi ambasadorji