Our Allies

Humanitarno društvo Up-ornik
NaturArt
Muca Cupatarica – center uporabnih predmetov
Antifašistički vjesnik
Koroški pokrajinski muzej
Loški muzej
Judovski kulturni center (JKC) v Ljubljani
ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika